ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปิด-ปิดการ

admin2

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปิด-ปิดการให้บริการร่านอาหาร สถานบริการ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก วันที่ 11 มกราคม 2564ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรม ไตรโลกนารถ 741 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัยย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็น ประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการเปิด-ปิด การให้บริการผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร สถานบริการ และสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 ได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยขอความร่วมมือ ให้ ปิดบริการเวลา 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นมา โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการจำนวนกว่า 60 แห่ง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยดี กลุ่มผู้ประกอบการ ได้เสนอ ขอขยายเวลาปิดออกไปจนถึง 24.00 น. เพื่อประคองธุรกิจ และดูแลพนักงานให้มีงานทำ และ หากมีสถานการณ์รุนแรง มีผู้ติดเชื้อในจังหวัดฯ เมื่อใด ก็พร้อมใจกันที่จะปิดบริการทันทีด้วยความเต็มใจ แต่หากจะให้ปิด 23.00 น. คงไปไม่รอด สู้ให้ทางจังหวัดออกคำสั่งปิดไปเลยจะดีกว่า เพราะจะได้นำมาซึ่งการรับเงินชดเชยของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมต่อไป

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมฯครั้งนี้ ยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ โดยจะนำข้อเสนอจากผู้ประกอบการ กลับไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด คาดว่าภายในสัปดาห์นี้จะมีข้อสรุปออกมา ส่วนเรื่องของการออกประกาศให้ข้าราชการ และหน้าที่รัฐในจังหวัดพิษณุโลก ทุกคน ลด งด เดินทางข้ามจังหวัดนั้น เพียงอยากให้ข้าราชการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป ที่เคร่งครัดในมาตรการควบคุมโรค เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เจ้าอาวาสวัดหนองทอง จังหวัดสุโขทัยจัดสร้างแม่ย่าศรีปทุมมา

Post Views: 279 เจ้าอาวาสวัดหนองทอง จังหวัดสุโขทัย […]

ข่าวภูธร