อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ

admin2

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดีทุกเช้าวันจันทร์ ของทุกสัปดาห์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ในเวลา 08.00 น. ตามนโยบายของจังหวัดพิษณุโลก

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อันจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

รวบคาโรง !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ.สอง ร่วมกับชุดสืบสวนสวน สภ.สองกำนัน

Post Views: 221 รวบคาโรง !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอ.สอ […]

ข่าวภูธร