พิษณุโลก ผวจ.เมืองสองแควลงพื้นที่ ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จุดคัด

admin2

พิษณุโลก ผวจ.เมืองสองแควลงพื้นที่ ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ จุดคัดกรอง covid-1 วันที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 20.20 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก พื้นที่ควบคุมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ covid-19 ณ จุดตรวจท่างาม อ.วัดโบสถ์ ซึ่งเป็นจุดตรวจหลัก 7 จุดของจังหวัด ที่มีความสำคัญในการคัดกรองฯ ผู้ใช้เส้นทางสายหลักที่จะเข้าพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ต่อมา เวลา 21.15 น. จุดตรวจที่ 4 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า – ออก

พื้นที่ควบคุมเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ covid-19 ณ จุดตรวจสันติบันเทิง ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่มซึ่งได้กำชับเจ้าหน้าที่ฯ ในเรื่องของมาตรการการป้องกันฯ อย่างเข้มข้น การตรวจเชิงรุกฯ การพูดคุยและสอบถามฯ การวัดอุณหภูมิ เน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัย 100% การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างฯ ทั้งของประชาชนผู้ใช้ถนนและตัวเจ้าหน้าที่เอง เพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่าย

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ

Post Views: 165 อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ […]

ข่าวภูธร