เทศบาลต.แม่คำมี ลุยล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมีความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด

admin2

เทศบาลต.แม่คำมี ลุยล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมีความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด

ตามที่หลายจังหวัด มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ ในส่วนของจังหวัดแพร่ นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีคำสั่งให้นายอําเภอทุกอำเภอให้ประสานไปยังกำนัน ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงาน องค์กรเอกชน แต่ละตำบลพื้นที่ต่างๆ ร่วมกับพี่น้องประชาชน เร่งทำความสะอาดพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า

ในส่วนของเทศบาลตำบลแม่คำมีอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมี ส.ต.ท.ทวีสิทธิ์ พัฒนชัยวัฒน์ ปลัดเทศบาล ร่วมกับฝ่ายสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่คำมี ออกทำความสะอาดตามพื้นที่ที่มีประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น ตลาด วัดในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิชเนื่องจากที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดได้กลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมครอบครัวและมาใช้บริการที่ตลาดและแบ่งพื้นที่ที่ ประชาชนใช้อย่างหนาแน่นทางเทศบาลตำบลแม่คำมีจึงร่วมกับรายการเจ้าหน้าที่พนักงานและฝ่ายสภาร่วมทำความสะอาดในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อย

นายสังข์ สงพิมพ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่คำมี ได้ร่วมกับทางปลัดเทศบาลราชการเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ออกทำความสะอาดตามแหล่งที่ประชาชนไปใช้บริการเป็นจำนวนมากเช่นตลาดวัดในพื้นที่ทั้งนี้กล่าวว่าครั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิชจึงร่วมกับประเทศสบานข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดในพื้นที่ตลาดและวัดในพื้นที่ให้มีความปลอดภัย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ปราบให้หมด !!! สจป.3 แพร่ สั่งการให้ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.1 แม่

Post Views: 231 ปราบให้หมด !!! สจป.3 แพร่ สั่งการใ […]

ข่าวภูธร