ชุดปฏิบัติการอำเภอลืออำนาจ ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ร้านค้า แนะนำ

admin2

ชุดปฏิบัติการอำเภอลืออำนาจ ตรวจแนะนำผู้ประกอบการ ร้านค้า แนะนำมาตรการเฝ้าควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 ตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 เวลา 16.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายไตรศักดิ์ วรสิทธิ์ธำรงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก

อส.กองร้อยที่ 7 ลงพื้นที่ตรวจและแนะนำมาตรการเฝ้าควบคุมพื้นที่ และกำกับดูแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19 ตามประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ฯเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 แก่จุดตรวจ ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า รวมทั้งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าจับจ่ายใช้สอยให้ปฏิบัติตามมาตรการโดยเคร่งครัด ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลอำนาจ ร้านค้า อำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ ร

Next Post

เทศบาลต.แม่คำมี ลุยล้างทำความสะอาดตลาด เพื่อให้พี่น้องชาวบ้านมีความปลอดภัย จากเชื้อไวรัสโควิด

Post Views: 244 เทศบาลต.แม่คำมี ลุยล้างทำความสะอาด […]

ข่าวภูธร