ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสวท.อำนาจเจริญบูรณาการหลายหน่วยงานส่งมอบ

admin2

ประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสวท.อำนาจเจริญบูรณาการหลายหน่วยงานส่งมอบความสุขให้เด็กพิเศษ ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอำนาจเจริญ วันนี้ 7 มกราคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์ เป็นประธานในการมอบขนมและของเล่นพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษให้กับเด็กพิเศษ ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นางฐิรัตทียา สุภาชัย ผู้อำนายการสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญรักษาการแทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่จากสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมส่งมอบความสุขให้กับเด็กพิเศษในวันนี้
งานวันเด็กแห่งชาติจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกๆปี เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ แต่ในปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ทำให้ต้องงดจัดงานเพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในปีนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร่วมกับสถานีวิยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ สัสดีจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ได้นำขนมและของเล่นพร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเด็กพิเศษมามอบให้เด็กพิเศษที่มาเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติเพื่อส่งมอบความสุข ให้กำลังใจและเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของพิเศษเหล่านี้ด้วย โดยกิจกรรมในวันนี้มีมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคนก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลล์แอลกอฮอล์ มีการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

ประพัทธ์พงศ์
มูลรัตน์
จว, อำนาจเจริญ

Next Post

ป่วนทั้งตำบล !!! ชาวบ้านร่องฟอง เดือด หลังจาก "หนุ่มกลัดมัน" บุกเข้าข่มขืนแม่

Post Views: 369 ป่วนทั้งตำบล !!! ชาวบ้านร่องฟอง เด […]

ข่าวภูธร