พิษณุโลก ทีมควบคุมโรคอำเภอเนินมะปราง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ

admin2

พิษณุโลก ทีมควบคุมโรคอำเภอเนินมะปราง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอเนินมะปราง สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนินมะปราง อาสาสมัครสาธารณสุข ได้ออกตรวจตลาดช่วงวันหยุด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเนินมะปราง เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งผู้ที่มาซื้อของในตลาดนัดให้ปฏิบัติตามมาตราการ DMHTT ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามี

การคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลบริเวณเข้าตลาดนัดจำนวน 5 จุด โดยพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านมีเจลล้างมือประจำร้านและสวมใส่แม้ส100% ส่วนผู้มาซื้อของตลาดนัดก็สวมใส่แม้ส100%

ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ฉก.นย 33 มอบของขวัญวันเด็ก สร้างรอยยิ้มให้เด็กและผู้ปกครอง บวกกับ

Post Views: 353 ฉก.นย 33 มอบของขวัญวันเด็ก สร้างรอ […]

ข่าวภูธร