อำเภอลืออำนาจสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้า

admin2

อำเภอลืออำนาจสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโส อำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ฝ่ายปกครอง อสม. ร่วมกันปล่อยขบวนรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง เพื่อสร้างการรับรู้และความตระหนักต่อการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019 COVID-19 และดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายและโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส โดยดำเนินการทำความสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงจากการแพร่เชื้อ ลดโอกาสการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์รายงาน

Next Post

ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการ

Post Views: 146 ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 4 […]

ข่าวภูธร