จ.อแพร่ ตรวจเข้ม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจ

admin2

จ.อแพร่ ตรวจเข้ม !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 จุดตรวจนางฟ้า ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่และเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง จราจร การเฝ้าระวัง รวมทั้งเฝ้าระวัง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง ออกตรวจเยี่ยม จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จุดตรวจนางฟ้า ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่และเพื่อจัดระเบียบ การเดินทาง จราจร การเฝ้าระวัง รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางและมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด 19

ทั้งนี้สำหรับการปฏิบัติงานได้มีการบูรณาร่วมกั้นทั้ง ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) โดยปฏิบัติหน้าที่ระหว่างวันที่ 9 -15 มกราคม 2564 ตามข้อสั่งการของจังหวัดแพร่ อนึ่งนอกจากจุดตรวจนางฟ้าซึ่งเป็นจุดตรวจหลักแล้ว อำเภอสอง/ศปก.อ.สอง ได้บูรณาการให้ อปท. อปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สาธารณสุข อสม. ตั้งจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 บนเส้นทางรอง ในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสอง จ.แพร่ เพิ่มเติมอีก 6 แห่งด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

สั่งเข้ม !!! พ่อเมืองแพร่ มีคำสั่งตั้งด่านสะกัดโควิด 5 จุด พื้นที่เขตติดต่อ 5 จังหวัด เน้นเพื่อชาวแพร่ปลอดภัย

Post Views: 180 สั่งเข้ม !!! พ่อเมืองแพร่ มีคำสั่ง […]

ข่าวภูธร