จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มความเข้มข้นขยายเวลาปิดสถานศึกษาต่อไปอีกจนถึง 15

admin2

จังหวัดพิษณุโลก เพิ่มความเข้มข้นขยายเวลาปิดสถานศึกษาต่อไปอีกจนถึง 15 มกราคม 2564 ตั้งจุดตรวจ 7 ด่านหลัก และด่านชุมชนทุกอำเภอ พร้อมลดเวลาปิดสถานบันเทิงเหลือ 23.00 น. จำกัดคนเข้าร้อยละ 50 บ่ายวันนี้  วันที่ 7 มกราคม 2563 นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระศรีศาสดา (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีมติข้อสั่งการเพื่อดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด- 19โดยมีการยกระดับความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้น ตามคำสั่งของ สบค. ส่วนกลาง ดังนี้ จัดตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางหลัก 7 ด่าน ได้แก่ จุดตรวจแยกคลองเมม อำเภอพรหมพิราม จุดตรวจท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จุดตรวจแยกชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จุดตรวจบ้านบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จุดตรวจแยกบ้านแยง อำเภอนครไทย จุดตรวจแยกสันติบันเทิง อำเภอบางกระทุ่ม และจุดตรวจบ่อทอง อำเภอบางระกำ และเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางรองหรือด่านชุมชน โดยให้เน้นการตรวจคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตุอาการ สอบถามเหตุผลความจำเป็น และสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง โดยเฉพาะ 5 จังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงสุด
ขยายเวลาการปิดสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และสถาบันกวดวิชา ต่อไปอีก 1 สัปดาห์ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ในส่วนชองสถาบันการศึกษาที่ประกาศปิดถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ไปแล้ว ให้มีการประสานเพื่อให้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ร้านสนุ๊กเกอร์ ให้ปิดบริการ 20.00 น. ร้านหมูกระทะ ให้เว้นระยะห่างและปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยขณะตักอาหาร หรือ ให้มีพนักงานบริการเสิร์ฟที่โต๊ะอาหาร พร้อมสวมถุงมือขณะให้บริการ สำรวจร้านอาหารที่เปิดบริการหลัง 24.00 น. และขึ้นทะเบียนไว้เพื่อตรวจสอบ และให้ลงทะเบียนโปรแกรมไทยชนะ
สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ ให้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่าง และจำกัดผู้เข้ารับบริการลงให้เหลือ ร้อยละ 50 จากพื้นที่บริการ และให้ปิดบริการเวลา 23.00 น. ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จะกำหนดจัดประชุมสอบถามความคิดเห็นของประชาชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการฯ เกี่ยวกับเรื่องการเปิดปิด การให้บริการด้วย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวย้ำว่า จะสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ รวม ไปถึงหน่วยงาน 5 เสือเชิงรุก กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มความเข้มข้น ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ติดตามตรวจคัดกรองประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ ตลอดจน ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องตรวจสอบบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่ชุมชน ให้แจ้งผู้นำชุมชน หรือ อสม. ทันที และหากมีเบาะแสสำคัญใด ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วนปรึกษาโควิด 19 หมายเลขโทรศัพท์ 088-2752261 088-2919277และ088-2752217

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

สุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองทอง ส่งของขวัญวันเด็กผ่านไปไปรษณีย์ให้กับเด็กๆในวันเด็กแห่งชาติ

Post Views: 154 สุโขทัย เจ้าอาวาสวัดหนองทอง ส่งของ […]

ข่าวภูธร