จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง

admin2

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง รองรับหากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันนี้ 9 ม.ค 64 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความพร้อม เตรียมการจัดตั้งสนาม รองรับสถานการณ์ หากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และสถานที่ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน ซึ่งขณะนี้ ได้ใช้เป็นสถานที่พักเพื่อสังเกตอาการ โควิด 19 Local Quarantine ของจังหวัดอยู่แล้ว โดยได้สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ปิดที่ห่างไกลจากชุมชน มีความปลอดภัยสูง มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค และพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยหากมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้น
ด้าน นายแพทย์สุวิทย์ โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีจะใช้พื้นที่อาคารเรียนรวมบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ วิทยาเขตบ้านยางน้อย เป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยที่ไม่แสดงอาการ เนื่องจากเป็นอาคารขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อมด้านสาธารณูปโภค สามารถแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนสำหรับผู้ป่วยแยกหญิง – ชาย รวมถึงพื้นที่ในการปฏิบัติงานและที่พักของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากทุกอำเภอให้พร้อมปฏิบัติงานไว้ 10 ทีม ซึ่ง 1 ทีมจะสามารถดูแลผู้ป่วยได้ 100 คน
รศ.ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้จังหวัดอุบลราชธานีได้ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวอุบลราชธานี ประกอบกับวิทยาเขตบ้านยางน้อย เป็นสถานที่ปิดที่มีบริเวณกว้างขวาง มีอาคารที่เหมาะสม และพร้อมที่จะร่วมมือกับจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกคนได้รับความสะดวกสบาย มีความปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สวป.สภ.วังทอง พร้อมข้าราชตำรวจชุด

Post Views: 159 พิษณุโลก พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สวป.ส […]

ข่าวภูธร