อุบลฯ คุมเข้ม โควิด – 19 โดยให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT

admin2

อุบลฯ คุมเข้ม โควิด – 19 โดยให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT โดยให้เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ 7 ม.ค.64 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามมาตราควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิค 19 ที่อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จากข้อมูลบุคคลเข้า ออกพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2564 พบว่ามีผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จำนวน 439 คน ยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 454 คน พ้นระยะเฝ้าระวังแล้ว 39 คน โดยได้ส่งตรวจหาเชื้อ covid – 19 จำนวน 23 คน ผลตรวจเป็นลบ 21 คน และอยู่ระหว่างรอผล 2 คน
การดำเนินการของอำเภอตระการพืชผลได้มีการตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 1 จุด ณ บ้านนาไฮ ตำบลนาสะไม และได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ระดับหมู่บ้านดำเนินการตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางเข้าหมู่บ้าน สถานที่ชุมชนที่มีคนหนาแน่น เช่น สำนักงานขนส่ง และ ตลาดนัดอย่างเข้มงวด ส่วนการจัดกิจกรรมให้มีการลงทะเบียนผ่าน QR Code ไทยชนะหรือลงทะเบียน เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้มีจัดทำบันทึกข้อตกลงแนวทางปฏิบัติร่วมกับสถานประกอบการ ตลาดนัด โรงแรม และให้ปฏิบัติมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดสำหรับแรงงานต่างด้าวจัด มีการจัดระบบการดูแลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างการรับรู้ และขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และมีการสำรวจตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการทุกแห่ง ควบคู่กับการสร้างความรับรู้เข้าใจกับประชาชนผ่านของประชาคมหมู่บ้าน ป้องกันไม่ให้เกิดการความตระหนกจากการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เน้นย้ำ ให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้ไทยชนะ เพื่อความปลอดภัย และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์รายงาน

Next Post

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะข้าราชการ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

Post Views: 348 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำค […]

ข่าวภูธร