พะเยา – เมืองน้ำกว๊าน จัดทีม Big Cleaning Day สถานที่ท่องเที่ยว สัญจร

admin2

พะเยา – เมืองน้ำกว๊าน จัดทีม Big Cleaning Day สถานที่ท่องเที่ยว สัญจร สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
วันนี้ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างในจังหวัดพะเยา ได้ร่วมกันทำความสะอาดโดยมีเป้าหมายหลักคือสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งที่ผู้คนสัญจรอย่างหนาแน่น
น.ส.จุฬาสินี กล่าวว่า การทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นไปตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 เห็นชอบให้สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานี

ขนส่ง โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน ให้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day พร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น
น.ส.จุฬาสินี กล่าวต่อไปว่า จุดที่จะทำการบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ จะมีอยู่ด้วยกันโดยเริ่มจาก จุดที่ 1 บริเวณลานอนุสาวรีย์พญางำเมือง จุดที่ 2 บริเวณหน้าวัดติโลกอาราม และจุดที่ 3 ที่สถานีขนส่งจังหวัดพะเยา โดยผู้ที่เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดมาด้วยตนเอง
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

อุบลฯ คุมเข้ม โควิด - 19 โดยให้ประชาชน ยึดหลัก DMHTT

Post Views: 134 อุบลฯ คุมเข้ม โควิด – 19 โดย […]

ข่าวภูธร