ผู้ว่าอุบลฯ แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2564 รวม 7 วัน

admin2

ผู้ว่าอุบลฯ แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุจราจรทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2564 รวม 7 วัน ลดลง พร้อมเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี
5 ม.ค.64 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี แถลงข่าวหลังประธานประชุมคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี ประจำวันที่ 5 มกราคม 2564 ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ว่า สถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรถนนช่วง วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 จำนวน 7 วัน ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ของการรณรงค์ควบคุมเข้มข้นของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าจังหวัดอุบลฯ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ วันที่ 4 มกราคม 2564 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง เสียชีวิต 2 ราย รวมยอดสะสม 7 วัน พบว่า จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 4 ราย และจำนวนผู้บาดเจ็บ (admit) 12 ราย และ ลดลงเมื่อเมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง
ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ขับรถเร็วเกินกำหนด จำนวน 5 ครั้ง รองลงมาคือทัศนวิสัยไม่ดีและเมาแล้วขับ จำนวนละ 3 ครั้ง และตัดหน้ากระชั้นชิด จำนวน 1 ครั้ง ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จำนวน 10 คัน ปิคอัพ จำนวน 2 คัน ถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงแผ่นดิน จำนวน 5 ครั้ง ทางหลวงชนบท จำนวน 5 ครั้ง ถนนใน อบต.หมู่บ้าน จำนวน 1 ครั้ง ถนนในเมือง เทศบาล จำนวน 1 ครั้ง บริเวณจุดเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง จำนวน 9 ครั้ง รองลงมาคือ ทางโค้ง จำนวน 2 ครั้ง ทางแยก จำนวน 1 ครั้ง ช่วงเวลาเกิดอุบัติเหตุสูงสุด เวลา 16.01 – 20.00 น. และ 00.01-04.00 น. จำนวน 4 ครั้ง รองลงมาคือ เวลา 12.01-16.00 น. จำนวน 3 ครั้ง และเวลา 04.01-08.00 น. จำนวน 1 ครั้ง อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ อำเภอวารินชำราบ 7 ครั้ง รองลงมาคือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี 2 ครั้ง อำเภอสิรินธร ตาลสุม โพธิ์ไทร อำเภอละ 1 ครั้ง อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ อำเภอ สิรินธร โพธิ์ไทร เมืองอุบลราชธาน วารินชำราบ อำเภอละ 1 ราย อำเภอ ที่มีผู้บาดเจ็บ admit สูงสุด คือ อำเภอวารินชำราบ 9 ราย อำเภอเมืองอุบลฯ ตาลสุม โพธิ์ไทร อำเภอละ 1 ครั้ง
ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จังหวัดยังคงต้องบูรณาร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ควบคู่กับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ในพื้นที่อย่างจริงจังและต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยตามวาระประเทศไทยปลอดภัย Safety Thailand อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์ รายงาน

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จับพกพายาบ้าเพื่อเสพจำหน่าย 404 เม็ด

Post Views: 300 อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จั […]

ข่าวภูธร