ร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเข้มสถานบริการงานประเพณีต่างๆ

admin2

ร้อยเอ็ด คณะกรรมการโรคติดต่อสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเข้มสถานบริการงานประเพณีต่างๆ
เมื่อเวลา 13.30 น วันนี้ 3 มกราคม 2564 . ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 37/2563 และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด (ศปก.จ.รอ)
ประกอบไปด้วยนายเธียรชัย พุทธรังษี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พันตำรวจเอกภูมิวิทย์ เวชกามา รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยมีสาระสำคัญ คือ 1.ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค 2.สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด19 ตามแนวทางที่ราชการกำหนด 3.การจัดงานบุญงานประเพณี การสังสรรค์ให้

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด 4.ให้หน่วยงานองค์กรทุกแห่ง/ประชาชนทุกภาคส่วน ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด- 19 อย่างเคร่งครัด 5 มาตรการคือ สวมหน้ากากอนามัย 100% อยู่ห่างจากคนอื่น 2 เมตร ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ กินอาหารปรุงสุก สแกนเข้าออกสถานที่ต่างๆด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ”ควบคู่ไปกับ”หมอชนะ

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน
cr:สมนึก บุญศรี

Next Post

เราต้องปลอดภัย !!! พ่อค้าแม่ขาย เป็นปลื้ม" หลังจาก "

Post Views: 116 เราต้องปลอดภัย !!! พ่อค้าแม่ขาย เป […]

ข่าวภูธร