สพม.38″ ให้สถานศึกษาในสังกัด

admin2

สพม.38″ ให้สถานศึกษาในสังกัดจ.สุโขทัย ปิดการเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ 5-15 ม.ค.และปรับเรียน-สอนตามเหมาะสม นายสุดเขต สวยสม ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เปิดเผยว่า ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ สำหรับสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ศบค,กำหนด 28 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพฯ ตาก นนทบุรี ปทุมธนีพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี,สิงห์บุรี อ่างทอง นครนายก กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี, สมุทรสงคราม,สมุทรสคร, ฉะเชิงเทรา, ปราจีนบุรี, สระแก้ว, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ชลบุรี ตราด, ระยอง, ชุมพร, และระนอง โดยกำหนดระยะเวลาปิดเรียนตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 4 – 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลง ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุโขทัย มีมติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทุกแห่งปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ในวันที่ 5-15 มกราคม 2564 และใหปรับรูปแบบกาจัดการเรียนการสอนจากระบบปกติโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สำหรับสถานศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนทดแทนด้วยวิธีสั่งงานหรือวิธีมอบงานตามความเหมาะสมโดยนักเรียนไม่ต้องมาโรงเรียน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

ร้อยเอ็ด เที่ยววัดถ้ำดินสอ ชมภูเขาทิวทัศน์ธรรมชาติ และสักการะรอย

Post Views: 211 ร้อยเอ็ด เที่ยววัดถ้ำดินสอ ชมภูเขา […]

ข่าวภูธร