มีแต่ได้ !!! กองปุ๋ยหมัก ธนาคารใบไม้ ใช้

admin2

มีแต่ได้ !!! กองปุ๋ยหมัก ธนาคารใบไม้ ใช้เวลา 6 เดือนที่รอคอย ชาวบ้านหนุนเหนือ หมู่ 1 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ สนองนโยบายผู้ว่าแพร่ ลดการเรื่องการเผาในพื้นที่ นายวิทยา พิฬารัตน์ รองนายก อบต.บ้านหนุน กล่าวว่า ที่บ้านหนุนมีการทำธนาคารใบไม้ เพื่อลดปัญหาการเผา เพื่อสนอง นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมมือคนในชุมชน ผู้นำชุมชน นำโดยนายอนุชา แก้วพรม ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนุนเหนือ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ จุมปาจี๋ หมอดิน,อาสาสมัครเกษตรตำบลบ้านหนุน และพี่น้องในชุมชนนำใบไม้มารวมกัน และร่วมกันปรับกองปุ๋ยหมักที่ชุมชนได้ร่วมกันนำเศษกิ่งไม้ ใบไม้ต่างๆนำมารวมกัน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือนที่ผ่านมา และปัจจุบันคนในชุมชนสามารถนำปุ๋ยหมักดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว จากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน

นายสุวัฒน์ จุมปาจี๋ หมอดินอาสา กล่าวว่า การทำธนาคารใบไม้ เป็นการลดการเผา สิ่งสนองนโยบายของ นายสมหวังพ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ทำให้ในชุมชนลดการเผาลดมลพิษปลอดการเผาในชุมชน ได้ใช้ประโยชน์จากปุ๋ยหมักที่ได้นำไปใส่แปลงพืชผักใส่ในนาข้าวต่อไป ปุ๋ยหมักที่ได้ จำนวน 15 ถุง ~ ถุงละ ประมาณ 60 กิโลกรัม รวมปุ๋ยที่ได้ทั้งหมดประมาณ 900 กิโลกรัม
ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ทำให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนเกิดสิ่งที่ดีๆตลอดไป อย่าง นางกชกร เกยงค์ นายกอบต.บ้านหนุน ผู้ใหญ่บ้าน นายอนุชา แก้วพรม บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 1 ต.บ้านหนุน และนายวิทยา พิฬารัตน์ รองนายก อบต.บ้านหนุน รวมถึงพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการจัดทำธนาคารใบไม้ในครั้งนี้ด้วย นางกชกร เกยงค์ นายกอบต.บ้านหนุน กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ จึงสนับสนุนหมอดิน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ร่วมกับชาวบ้านจัดทำธนาคารขึ้นมา เพื่อเป็นการลดการเผาและเพื่อให้ได้ปุ๋ยจากการทำธนาคารใบไม้ในครั้งนี้ สิ่งที่ได้ประชาชนจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดจากสารเคมี สำหรับปุ๋ยที่ได้ จะสามารถนำไปใช้กับพืชผักสวนครัว นาข้าวหรือปลูกทุกอย่างใช้ได้หมด นับเป็นโครงการที่ดีมาก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ !!!เรือนจำ

Post Views: 150 เป็นพระมหากรุณาธิคุณ !!!เรือนจำจัง […]

ข่าวภูธร