จ.อยุธยา การประชุมการป้องกันและลด

admin2

จ.อยุธยา การประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 วันนี้ 4 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประชุมปรับกลยุทธ์ประจำวันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564. ณ ห้องประชุมมหาธาตุ อาคารศาลากลาง โดยมี นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในการเดินทางขากลับ โดยถือปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย และการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
รวมทั้ง ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

สุขุม แก้วกุดั่ย อยุธยา รายงาน

Next Post

มีแต่ได้ !!! กองปุ๋ยหมัก ธนาคารใบไม้ ใช้

Post Views: 172 มีแต่ได้ !!! กองปุ๋ยหมัก ธนาคารใบไ […]

ข่าวภูธร