ใครอมวะ !!! กรณีไม้สักทอง ในที่ดิน

admin2

ใครอมวะ !!! กรณีไม้สักทอง ในที่ดินธรณีสงฆ์ 5 ไร่ ติดแค้มป์งานชลประทานล่องหนได้ ทุกฝ่ายปัดไม่ทราบ ชาวแพร่แฉ ชลประทานไม่สนระเบียบกฏหมายเคลียร์ไม้ในอ่างแม่แคม เหตุทำผาติกรรมธรณีสงฆ์ไม่เสร็จ แถมสร้างความคลุมเครือร่วมผู้นำชุมชนบางราย อ้างเร่งสร้างอ่างเพื่อแก้ภัยแล้งปลุกชาวบ้านสร้างกระแสเกียจชัง ทิ้งระเบียบกฏหมาย บ่อเกิดไม้สักทอง 5 ไร่กรรมสิทธิ์วัดแม่แคมติดกับสำนักงานชลประทานล่องหนได้ ตามความคืบหน้า กรณีพิพาท ระหว่างโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม กับวัดแม่แคม ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ว่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ ที่จะต้องเวนคืน เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมไปด้วย ตามเจตนารมณ์ของวัดแม่แคมที่ต้องการมอบที่ดิน ให้กับการสร้างอ่างแม่แคม ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 กับยังไม่สามารถ ทำผาติกรรมแก้กฤษฎีกาธรณีสงฆ์ได้จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าสำรวจทรัพย์สินในที่ดินของประชาชนและวัดแม่แคม กรมชลประทานใช้ระเบียบจัดการที่หละหลวม การตั้งกรรมการเข้าตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินต้นไม้ของวัดแม่แคม ในรูปกรรมการไม่มี ตัวแทนเจ้าอาวาส เข้าร่วมตรวจสอบแต่อย่างใด มีเพียงนายธีระ ท้าวพันวงศ์ ไวยาวัจกรณ์วัดฯ ที่ไม่ได้รับมอบหมายจากพระครูสุนทรวรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแม่แคม ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไปแอบอ้างทำการแทน

เมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้ เจ้าอาวาสวัดแม่แคม ไม่ทราบความคืบหน้าของการดำเนินงานจัดการที่ดินในอ่างเก็บน้ำแม่แคม ซึ่งต่อมามีการลักลอบตัดไม้สัก ตามบัญชีที่คณะกรรมการเหล่านี้สำรวจ ในที่ดิน 2 แปลงจำนวน 5 ไร่เศษ ที่มีไม้สักขนาดใหญ่อยู่จำนวน 260 ต้น ไม้กระยาเลยและไม้ผลอีกจำนวนมากถูกตัดลักลอบออกหายไปจากพื้นที่ ซึ่งจุดที่มีไม้สักเป็นที่ดินธรณีสงฆ์คือ จุดที่ตั้งสปริงเวย์ และห่างจากสำนักงานโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม เพียง 20 เมตรห่างจากจุดที่พักคนงานเพียง 50 เมตร สัญลักษณ์ของที่ตั้งวัดและจุดที่มีไม้สักขึ้นอยู่ คือบริเวณรอบๆ ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ต้น ซึ่งขณะนี้ ยังตั้งตระหง่านอยู่ไม่มีใครกล้าตัดต้นโพธิ์ออก จึงเป็นหลักฐานที่ตั้งของวัดว่าอยู่ใกล้หรือติดกับสำนักงานชลประทาน อย่างแน่นอน

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทานชี้แจง กรณีวัดแม่แคมร้องศูนย์ดำรงธรรม ปมปัญหาการเวนคืนที่ดินโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคม ในพื้นที่วัดยังไม่ได้ทำผาติกรรม แต่มีแบคโฮของบริษัท เข้าทำลาย ต้นไม้โดยเฉพาะไม้สัก จำนวน 260 ต้น และไม้กระยาเลย ไม้ผลอีกจำนวนมาก โดยไม่มีการขออนุญาตก่อนว่า โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่บ้านแม่แคม หมู่ที่ 7 ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เริ่มดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ปัจจุบันมีความคืบหน้างานก่อสร้างไปแล้วประมาณ 53 %สำ หรับความก้าวหน้าของโครงการฯ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำผาติกรรมเพื่องานชลประทานพื้นที่วัดแม่แคม โดยฝ่ายจัดหาที่ดินของกรมชลประทาน ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำบัญชีจ่ายค่าชดเชยที่ดินและส่งบัญชีทรัพย์สินให้เจ้าอาวาสวัดแม่แคมลงนามแล้ว รวมทั้งหารือแนวทางการทำผาติกรรมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่ เพื่อเร่งรัดกระบวนการการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่ารื้อย้ายทรัพย์สินให้แก่สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งการจ่ายค่าชดเชยที่ดินและค่าขนย้ายทรัพย์สินจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อการผาติกรรมแล้วเสร็จ

ทางนายพิทักษ์ชัย รักสุข ผู้รับมอบอำนาจจาก พระครูสุนทรวรปัญโญ เจ้าอาวาสวัดแม่แคม กล่าวว่า ในวันประชุมหารือร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาจัดขึ้นโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดแพร่ โดยการร้องขอจากทางวัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฟังเจ้าหน้าที่ชลประทานชี้แจงแล้วเหมือนกับว่า ไม้สักจำนวนมากอยู่ห่างไกลไกลหูไกลตามีคนลักลอบตัด ไม่มีใครรู้เห็นเลยแต่ความจริงแล้วอยู่ติดกับสำนักงานชลประทานนั่นเอง ในเรื่องนี้จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถลงนาม ในการทำผาติกรรมที่ดินธรณีสงฆ์ ที่จะเวนคืนให้กับโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำได้ ซึ่งทางวัดได้ขอความเป็นธรรมมานาน แต่ก็ไม่มีใครให้ความสำคัญโดยใช้กระแสอยากได้น้ำ เพื่อการเกษตรมาปิดกลบความผิดของเจ้าหน้าที่ในการทำให้ไม้สักหรือทรัพย์สินในที่ดินธรณีสงฆ์หายเกลี้ยง ซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ที่เป็นอ่างที่สำคัญเนื่องจากเป็นพระราชดำริ จากในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งมีการสานต่อพระราชปณิธาน จึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือเป็นโครงการสำคัญที่ทางวัดและพสกนิกรให้ความสำคัญกรมชลประทานควรดำเนินการ อย่างบริสุทธิ์โปร่งใส มากกว่าการหาผลประโยชน์ที่มิชอบหรือละเว้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2564 นี้ จะดูผลรายงานตรวจสอบข้อเท็จจริงของกรมชลประทานที่จะชี้แจงต่อศูนย์ดำรงธรรมต่อไปอย่างไร

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ปรบมือให้ !!! สมาพันธ์ภาคีเครือข่ายและ

Post Views: 671 ปรบมือให้ !!! สมาพันธ์ภาคีเครือข่า […]

ข่าวภูธร