เชัาวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

admin2

เชัาวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 11:00น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1 จุดตรวจ จุดบริการประชาชนถนนสายเอเชีย ด้านหน้าสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช และ 2 จุดตรวจ จุดบริการประชาชน กม.66 ถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เน้นย้ำดังนี้ความสุภาพ อ่อนน้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการดูแลให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้รับบริการ

ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ รวมถึงดูแลไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดตรวจ จุดบริการในเวลากลางคืนให้เพียงพอเอาใจใส่ในการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุข D-M-H-T-T เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเขื้อและแพร่ระบาดของโรคโควิด19

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

Post Views: 146 หัวหน้า หน.ศูนย์ข่าว ประจำจังหวัดร […]

ข่าวภูธร