เตือนแล้วนะ !!! เครือข่ายเหยื่อเมาแล้ว

admin2

เตือนแล้วนะ !!! เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับธ.ไทยพาณิชย์ จ.แพร่ รณรงค์ เมาไม่ขับ งดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ
รวมพลังไทยสู้ภัยปีใหม่ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ที่ด่านจุดตรวจหน้าสมาคมสตรี จ.แพร่ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ทางเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับกับธ.ไทยพาณิชย์ จ.แพร่ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.จิตรนาถ ยรรยงค์ 2.น.ส.ณัฐสุดา เทียนทอง 3.น.ส. สุพรรษา เครือใจ ได้รณรงค์ เมาไม่ขับ และ งดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ” รวมพลังไทยสู้ภัยปีใหม่ พ.ศ. 2564ที่ ด่านความปลอดภัย ช่วง 7 วันอันตรายที่

น.ส.จิตรนาถ ยรรยงค์ กล่าวว่า ทางเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับร่วมกับ ธ.ไทยพาณิชย์ จ.แพร่ ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย 1. น.ส.จิตรนาถ ยรรยงค์ 2.น.ส.ณัฐสุดา เทียนทอง 3.น.ส. สุพรรษา เครือใจ ได้รณรงค์ เมาไม่ขับ และ งดเหล้า สู้เชื้อ เพื่อชาติ รวมพลังไทยสู้ภัยปีใหม่ พ.ศ. 2564 ที่ด่านความปลอดภัย ช่วง 7 วันอันตราย เนื่องจากว่าช่วงนี้มีนักท่องเที่ยวและชาวแพร่ใช้รถไปจำนวนจำนวนมากเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากว่าอาจจะมีการดื่มเครื่องดองของเมา หรืออาจจะง่วง เพื่อความปลอดภัยของท่านในช่วงนี้หรือตลอดไปไม่ควรดื่มเครื่องดองของเมา ช่วงขับขี่รถเพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมใช้เป็นเส้นทางด้วยกัน

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เชัาวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564

Post Views: 361 เชัาวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม […]

ข่าวภูธร