พิษณุโลก วัดบึงกระดาน ต บ้านป่า อ

admin2

พิษณุโลก วัดบึงกระดาน ต บ้านป่า อ เมือง จ พิษณุโลกทองหล่อพระอุปคุต ปางยืนอุ้มบาตร ฉลองวันขึ้นปีใหม่ในคืนวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๑.๓๐ น.
วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้ทางวัดเตรียให้ทุกท่านได้อนุโมทนาและร่วมบุญออนไลน์ อยู่บ้านร่วมบุญออนไลน์หยุดเชื้อเพื่อชาติ พระอุปคุตปางยืนอุ้มบาตร วัดบึงกระดานพิษณุโลก

พระอุปคุตพระอรหันต์แห่งโชคลาภ
พระคูรเกษมปีพิสัยโทร 081932012

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก บริเวณในหมู่บ้าน บ้านใหม่ร่อง

Post Views: 459 พิษณุโลก บริเวณในหมู่บ้าน บ้านใหม่ […]

ข่าวภูธร