จ. อำนาจเจริญ เทศกาลปีใหม่ประชาชนพาบุตรหลานทำบุญเลี้ยงฝูงลิง

admin2

จ. อำนาจเจริญ เทศกาลปีใหม่ประชาชนพาบุตรหลานทำบุญเลี้ยงฝูงลิง
นายคู่ บุญมาศ 087-2557999 ข่าว / ภาพ

ประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดกลับบ้านนำบุตรหลาน ไปทำบุญเลึ้ยงฝูงลิง เนื่องวาระเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ทีวนอุทยานวานรดอนเจ้าปู่ เทศบาลพนา อ. พนา จ. อำนาจเจริญ ได้มีประชาชนพาบุตรหลาน นำอาหาร ผลไม้ปีทำบุญเลี้ยงฝูงลิงกัง ลิงแสม นับพันตัวที่อาศัยอยู่ใน วนอุทยานวานรดอนเจ้าปู่ เทศบาลพนา อ. พนา จ. อำนาจเจริญ เนื่องในวระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ในช่วงวันที่ 31- 2 มกราคม 2564 ประชาชนส่วนใหญ่เในพื้นที่ จ. อำนาจเจริญ ที่พาครอบครัวไปทำงานต่างจังหวัดหรือไปประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพอถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่และเทศกาลวันสงกรานต์ ประชาชนดังกล่าวจะกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อขอพรจากผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ ตามความเชื่อ หลังจากนั้นได้นำบุตรหลานไปท่องเที่ยวและทำบุญเลี้ยงฝูงลิง ที่อาศัยอยูวนอุทยานวานรดอนเจ้าปู่ประมาณ 4,000 ตัวมานานนับ 1,000 ปี ที่ได้ขยายพันธุ์เพิ่มแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ทำให้

อาหารที่ทางเทศบาลนำไปเลี้ยงดูในแต่วันไม่เพียงพอกับการขยายตัวกับประกรลิง ส่งผลให้ฝูงลิงร่างกายไม่แข็งแรงไม่สามารถแย่งอาหารจากฝูงลิงที่แข็งแรงกว่า อดอาหารมีร่างกายผอมโซ วิ่งแย่งอาหารจนถูกรถที่วิ่งผ่านไปมาทับตายจำนวนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งหิวโหยอพยพไปขโมยสิ่งของแก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงสร้างความเดือดร้อนรำคราญแก่ประชาชนหลายหมู่บ้าน จนทำให้ประชาชนที่ไปทำงานต่างจังหวัดที่กลับมาเยี่ยมบ้านในเทศกาลต่างๆ ได้พาบุตรหลานไปทำบุญเลี้ยงฝูงลิงเพื่อเป็นการทำบุญในวระขึ้นปีใหม่และวัสงกรานต์ส่งผลให้ฝูงลิงมีอาหารเพียงพอเฉพาะในห้วงเทศกาล ดังกล่าว

/วิชัย สิถิระบุตร/รายงาน

Next Post

สุโขทัย-เจ้าอาวาสวัดหนองทองแจกของขวัญวันเด็กผ่านไปรษณีย์ฟรีทั่วไทย

Post Views: 144 สุโขทัย-เจ้าอาวาสวัดหนองทองแจกของข […]

ข่าวภูธร