ปลอดภัย !!! นทท. ชาวแพร่ ร่วมทำบุญปีใหม่ 2564 เจ้าคณะจ.แพร่ พ่อเมืองแพร่ อวยพรปีใหม่ มีสติ

admin2

ปลอดภัย !!! นทท. ชาวแพร่ ร่วมทำบุญปีใหม่ 2564 เจ้าคณะจ.แพร่ พ่อเมืองแพร่ อวยพรปีใหม่ มีสติ

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2564 ที่บริเวณแยกน้ำพุ ข้างศาลากลางจังหวัดแพร่ มีพิธีตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวแพร่ โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นองค์ประธานคณะสงฆ์ และนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรี ฯนางปรานี ชิโนทัย ที่ปรึกษานายกฯ นางสุดสวาท รัตนพันธจักร เลขานายกฯ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพร่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ตำรวจภูธร ทหาร กอรมน. ประชาชนชาวแพร่ ร่วมทำบุญตักบาตร

บรรยากาศรอบงาน การตักบาตรขึ้นปีใหม่ของเทศบาลเมืองแพร่จังหวัดแพร่ และจังหวัดแพร่ มีการเน้นมาตรการเรื่องความปลอดภัยมีการตั้งจุดคัดกรองทาง 9 จุดก่อนเข้าบริเวณที่ตัดบาตร รอบบริเวณงานโดยให้เจ้าหน้าที่ฯ วัดอุณภูมิ ใส่แมสทุกคน เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัย

พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจริญพรปีใหม่ ให้ชาวแพร่และทุกท่านให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท มีสติ ตั้งจิตพิจารณาละเลิกสิ่งไม่ดี ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม

นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวให้พรว่า ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ ที่ไวรัสโควิด ยังไม่ระบาด ดียังมีโอกาสได้ทำบุญขึ้นปีใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกับทุกท่าน ขอให้ปฎิบัติตามคำเจริญพรของเจ้าคณะจังหวัดแพร่

การตักบาตรขึ้นปีใหม่ 2564 ของเทศบาลเมืองแพร่และจังหวัดแพร่ มาตรการเรื่องความปลอดภัยมีการตั้งจุดคัดกรองทาง 9 จุดก่อนเข้าบริเวณที่ตักบาตร รอบบริเวณงานโดยให้เจ้าหน้าที่ ซึ่งในเรื่องนี้พี่น้องชาวจังหวัดแพร่ และนักท่องเที่ยว เว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกคนซึ่งในเรื่องนี้ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นห่วงพี่น้องชาวจังหวัดแพร่และนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดแพร่ ให้ปฏิบัติตามของกระทรวงสาสุขใส่แมส เว้นระยะห่าง ล้างมือทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านทุกคน ในบริเวณที่มีการ ตั้งจุดระดมทุนสมทบซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแพร่ โดยสโมสรโรตารีจังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคชัยพนมขวัญ เป็นนายกสโมสรฯ ทั้งนี้ในเวลา 09.00 น.เป็นต้นไป จะมีการระดมทุนโดยการถ่ายชีวิตโคกระบือที่บริเวณ ท่าน้ำคือ ต. ในเวียง อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก ชาวบ้านตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันทำบุญ

Post Views: 143 พิษณุโลก ชาวบ้านตำบลวังพิกุล อำเภอ […]

ข่าวภูธร