จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

admin2

จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 เวลา 12.19 นาฬิกา พลตรี สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ พันเอก ปรัษฐา ครามะคำ หัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 37 พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยและเป็นการช่วยระงับยับยั้งการแพร่กระจายในระดับหนึ่ง ซึ่งประชาชนบางคนยังไม่มีหน้ากากอนามัยสวมใส่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

พร้อมทั้งให้ความรู้ ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด – 19 หรือไวรัสโคโรนา รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กับประชาชน และในโอกาสนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้า – ออก ในพื้นที่ที่เดินทางกลับจากต่างอำเภอและต่างจังหวัดด้วย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

รอง ผวจ.อุบลราชธานี เน้นย้ำกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งจุดตรวจสัญจร

Post Views: 154 รอง ผวจ.อุบลราชธานี เน้นย้ำกำนัน ผ […]

ข่าวภูธร