admin2

เชียงราย ห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 63 – 4 ม.ค. 63 ฉก.ม.3 จัด ชุดแพทย์ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับ ขนส่งโดยสาร อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา โดยการแจกหน้ากากอนามัย บริการฉีดสเปรย์ เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือ รวมทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดฯ ณ บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สาย และสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงราย

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

Post Views: 154 จ. เชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 แจกจ่ […]

ข่าวภูธร