admin2

เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 10.20 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ออกตรวจสภาพการจราจร บนถนนสายหลักและถนนสายรองที่ประชาชนจำนวนมากใช้สัญจรช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 เช่น ถนนสายเอเชีย ถนนพหลโยธิน ถนนโรจนะ ถนนปทุมธานี-บางปะหัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 เป็นต้น นอกจากนั้น ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1.จุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 35-36 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน
2.จุดตรวจ จุดบริการประชาชน บริเวณถนนปทุมธานี-บางปะหัน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347 กิโลเมตรที่ 28 ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวให้กำลังใจและเน้นย้ำถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบสิ่งของตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

เก๋งเฉี่ยวชนกับ จยย.หญิงท้อง เจ็บ 1 ราย

Post Views: 321 เก๋งเฉี่ยวชนกับ จยย.หญิงท้อง เจ็บ […]

You May Like

ข่าวภูธร