พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

admin2

พิษณุโลก รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 13.20 น. พลตรี อุกฤษฎ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ นายอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมตรวจสภาพการจราจร และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน
ณ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ณ บริเวณจุดบริการตรงข้ามที่ว่าการอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และจุดบริการบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของ กองทัพบก ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุตามท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในห้วงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน อาจมีการจราจรหนาแน่น มีประชาชนใช้รถใช้ถนนสัญจรผ่านจังหวัดพิษณุโลก เพื่อกลับภูมิลำเนา หรือไปเที่ยวพักผ่อนในเขตจังหวัดภาคเหนือเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรหนาแน่นเป็นพิเศษ ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากยานพาหนะได้มาก กองทัพภาคที่ 3 และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ ได้จัดจุดบริการประชาชนที่เดินทางสัญจร ในห้วงเวลาดังกล่าว
โดยจัดเจ้าหน้าที่มาประจำที่จุดบริการช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชม. อุบัติเหตุทุกวันนี้นับว่าเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของสังคมไทย ซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยต้องสูญเสียชีวิตและ

ทรัพย์สินที่เกิดจากอุบัติภัยจำนวนมาก การจะสร้างจิตสำนึกหรือวัฒนธรรมความปลอดภัย ไม่ใช้เรื่องที่จะกระทำกันได้ง่าย ๆ ต้องใช้เวลาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่าย การตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ในครั้งนี้ และได้กล่าวขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมมือ ร่วมใจกัน จุดบริการประชาชน โดยเสียสละเวลา ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชน ที่เดินทางสัญจรตามท้องถนนในช่วงที่ ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความสะดวก
และปลอดภัย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

Post Views: 170 เช้าวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวา […]

ข่าวภูธร