สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับ

admin2

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบไฟพระฤกษ์ประทาน จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พุทธศักราช 2564ในการนี้ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ถวายตะเกียงไฟพระฤกษ์ประทานฯ แด่พระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ ประธานคณะสงฆ์ฯ นำเทียนชนวนต่อไฟพระฤกษ์ประทานฯ ให้แก่รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแพร่(ธรรมยุติ) และเจ้าอาวาสวัดหลวง นำไปจุดเทียนมงคล ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พุทธศักราช 2564 อุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจแก่

พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนทุกพื้นที่รักษาศีล เจริญภาวนา ปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวตลอดปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีี โดยนางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน และข้าราชการ พนักงานงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ปฏิบัติหน้าที่พิธีการ ณ พระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่​

Next Post

ปลอดภัยทุกเส้นทาง !!! รองผู้ว่าแพร่

Post Views: 102 ปลอดภัยทุกเส้นทาง !!! รองผู้ว่าแพร […]

ข่าวภูธร