เน้นปลอดภัย !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ

admin2

เน้นปลอดภัย !!! กิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและมอบสิ่งของ กน.ผญบ. ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ที่มอบหมายให้ทุกพื้นที่ให้มีการตั้งตรวจคัดกรองและบริการนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยจากโรคไวรัสโควิค และได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ตำรวจภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่ายยาเสพติด มูลค่า

Post Views: 131 ตำรวจภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจยึดทรัพย์ส […]

ข่าวภูธร