สั่งเข้ม !!! พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร่ ตรวจเยี่ยม สภ.ร้องกวาง

admin2

สั่งเข้ม !!! พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร่ ตรวจเยี่ยม สภ.ร้องกวางและได้ร่วมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ธันวาคม 2563 พล.ต.ต.มาโนช มีสกุลคุณ ผบก.ภ.จว.แพร่ ได้มาตรวจเยี่ยม สภ.ร้องกวาง พบ พ.ต.อ.วิชา กันทาสุข ผกก.สภ.ร้องกวาง อยู่ปฏิบัติหน้าที่ รายงานเหตุการณ์ปกติ ได้ร่วมประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง ประจำเดือน ธันวาคม ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติหน้ที่แก่ข้าราชการตำรวจ สภ.ร้องกวาง เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามที่ผู้บังคับัญชาหน่วยเหนือสั่งการมาให้ปฏิบัติ ได้กำชับการปฏิบัติ ดังนี้.กำชับการยกระดับการให้บริการประชาชนของสถานีตำรวจ และการปฏิบัติตามโครงการ ภ.5 พิทักษ์ประชา สร้างศรัทธาและความสุข (service mind)


กำชับเรื่องบ่อนการพนัน อบายมุขทุกชนิด การค้ามนุษย์ อย่าให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเด็ดขาด กำชับการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ไม่ให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาด กำชับการตรวจเครื่องแบบและทรงผมให้เป็นไปตามระเบียบให้ หน.สภฯจัดให้มีการอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน,การฝึกยุทธวิธตำรวจ การฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติ กำขับการปกครองบังคับบัญชา กวดขันระเบียบวินัย ตามคำสั่ง ตร..2 12/2537 ลง 1 ต.ค. 2537
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร

Next Post

แสนดีใจ !!! นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผอ.ร.ร.บ้านอ้อยวิทยาคารฯรเป็นประธาน

Post Views: 155 แสนดีใจ !!! นางนพร ชาติสิงห์ทอง ผอ […]

ข่าวภูธร