มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 37 ห่วงใย

admin2

มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 37 ห่วงใยประชาชน แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 37 บูรณาการร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเชียงราย แจกจ่ายหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยได้ลงพื้น ณ สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้คำแนะนำ การสวมหน้ากาก​อนามัย การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์​เจล​ และงดการรวมกลุ่ม​พูดคุยในสถานที่​เสี่ยงต่างๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ ในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนา รวมถึงฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 กับประชาชน และในโอกาสนี้ ยังได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้า ออก พื้นที่ ณ สถานีขนส่งอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งจดบันทึกรายชื่อผู้โดยสารเข้า – ออก เพื่อบันทึกเป็นข้อมูลของหน่วยไว้ใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจ

Post Views: 135 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจเย […]

ข่าวภูธร