นฝ.นศท.มทบ.37กิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพล ปลูกผัก กินได้ แบ่งปัน

admin2

นฝ.นศท.มทบ.37กิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพล ปลูกผัก กินได้ แบ่งปัน

เมื่อ 29 ธ.ค. 63 เวลา 11.00 น. พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่.37 นำกำลังพล หน่วยฝึก.นักศึกษาวิชาทหาร.มณฑลทหารบกที่.37 ดำเนินการขับเคลื่อน กิจกรรม ปลูกผัก กินได้ แบ่งปัน ตามแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้ หน่วยฝึก.นักศึกษาวิชา

ทหาร.มณฑลทหารบกที่.37 เพื่อให้กำลังพลรู้จัก ปลูกผัก กินได้ แบ่งปัน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับกำลังพล

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์อำนวยการจิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 37 ห่วงใย

Post Views: 107 มณฑลทหารบกที่ 37 ศูนย์อำนวยการจิตอ […]

ข่าวภูธร