นายอำเภอสอง พร้อมจนท. ตรวจเยี่ยม

admin2

นายอำเภอสอง พร้อม จนท. ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอประจำตำบล และหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564

ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่างๆ นายกิติพัฒน์ กะวัง กล่าวว่าได้ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ที่ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน ด่านหมู่บ้าน ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดและเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่าง ๆ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา ผกก.สภ.วังทอง จังหวัดพิษณุโลก

Post Views: 80 พิษณุโลก พ.ต.อ.สมพงษ์ ไสยมรรคา ผกก. […]

ข่าวภูธร