จ.แพร่ ด้วยความห่วงใย !!! ปกครองท้อง

admin2

จ.แพร่ ด้วยความห่วงใย !!! ปกครองท้องที่ ต.ช่อแฮ เยี่ยมให้กำลังใจ กับกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่อแฮ อสม.ต.ช่อแฮ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลช่อแฮ โดยนางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ พร้อมด้วยนายศิริพงศ์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่อแฮ อสม.ต.ช่อแฮ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลช่อแฮ และเพื่อให้การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปอย่างเคร่งครัด โดยให้คำแนะนำในการใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางออกนอกบ้าน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวเกษร ปลาลาศ นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ กล่าวว่า วันนี้พร้อมนายศิริพงศ์ วงศ์แสน รองนายกเทศมนตรี นางสวัสดิ์ศรี ยิ้มศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล และพนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เยี่ยมให้กำลังใจ กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่อแฮ อสม.ต.ช่อแฮ ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2563 ต้อนรับปีใหม่ 2564 เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนที่เดินทางกลับบ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลช่อแฮ และเพื่อให้การปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นไปอย่างเคร่งครัด โดยให้คำแนะนำในการใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางออกนอกบ้าน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคม
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นายอำเภอสอง พร้อมจนท. ตรวจเยี่ยม

Post Views: 137 นายอำเภอสอง พร้อม จนท. ตรวจเยี่ยม […]

ข่าวภูธร