.ร้อยเอ็ด อบต.ตั้งด่านชุมชนปิดดัง…ปิดดัง ปิดจมูก

admin2

จ.ร้อยเอ็ด อบต.ตั้งด่านชุมชนปิดดัง…ปิดดัง ปิดจมูก
อบต.นาอุดม อ.โพนทอง ขานรับนโยบาย อำเภอและจังหวัด ตั้งด่านชุมชนลดอุบัติเหตุ และเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19
เมื่อเวลา 08.00 น.วันนี้ 29 ธ.ค 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อ.โพนทอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน กำนัน หมู่บ้าน ชุมชน อาสาสมัครต่างๆตั้งด่านชุมชนขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19
นายเสฏฐพันธ์ เวียงภักดิ์ นายก อบต.นาอุดม .อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เปิดเผยว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ทางอำเภอให้ อบต.นาอุดมดำเนินการ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2563  4 มกราคม 2564 โดยมุ่งลดอุบัติเหตุทางถนนในตำบลนาอุดมที่ ประกอบไปด้วย 15 หมู่บ้าน และการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด  19

สุเทพ ลอยแก้ว/ข่าว-ภาพ

Next Post

อุบลราชธานี มอบนโยบายปีใหม่ 2564

Post Views: 148 อุบลราชธานี มอบนโยบายปีใหม่ 2564 1 […]

ข่าวภูธร