ตัดไฟแต่ต้นลม !!! กลุ่มเครือข่ายควบคุม

admin2

ตัดไฟแต่ต้นลม !!! กลุ่มเครือข่ายควบคุมไฟป่า บ้านหนุนเหนือ ม.10 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ เก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าชุมชน แพะบนหนอง ปลอดการเผาในพื้นที่ป่า และลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าใกล้เข้ามาแล้ว เทศกาลงานเผา บ่อเกิดแห่งหมอกควันและ pm 2.5 เพื่อเป็นการป้องกันที่จะเกิด ไฟป่าในพื้นที่ทาง และผลกระทบกับพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่ ทางบ้านหนุน หมู่ที่ 10 นำโดย กลุ่มเครือข่ายควบคุมไฟป่า บ้านหนุนเหนือ ม.10 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่ มี นางพิศมัย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกร่วมด้วยช่วยกัน เก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าชุมชน “แพะบนหนอง” เพื่อปลอดการเผาในพื้นที่ป่า และลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนใบไม้ที่ได้นำมารวมกัน ไว้ในสถานที่ที่จัดทำขึ้น เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก และทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนต่อไป

นางพิศมัย สะเอียบคง ผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า เพื่อการป้องกัน เกิดไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ทางคณะกรรมการและสมาชิกจึงร่วมด้วยช่วยกัน เก็บกวาดใบไม้ที่ร่วงหล่นในพื้นที่ป่าชุมชน “แพะบนหนอง” เพื่อปลอดการเผาในพื้นที่ป่า และลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟป่าที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ส่วนใบไม้ที่ได้นำมารวมกัน ไว้ในสถานที่ที่จัดทำขึ้น เพื่อนำมาทำปุ๋ยหมักไว้ใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชผัก และทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของป่าชุมชนต่อไป ลด ละ เลิก เผาป่า ลดมลพิษ

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ศรีสะเกษ!!จัดกิจกรรม KICK OFF ส่งมอบของขวัญปีใหม่ “คนไทยทุก

Post Views: 158 ศรีสะเกษ!!จัดกิจกรรม KICK OFF ส่งม […]

ข่าวภูธร