เที่ยวให้สนุกนะ !!! พ่อเมืองแพร่ ห่วงใย

admin2

เที่ยวให้สนุกนะ !!! พ่อเมืองแพร่ ห่วงใยชาวแพร่ และนทท. เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ด้วยความห่วงใยจากแพร่และนักท่องเที่ยว นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ซึ่งจะมีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทากลับภูมิลำเนา เดินทางท่องเที่ยวต่างจังหวัด และจัดงานรื่นเริง เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลใหม่ เป็นผลทำให้ปริมาณการใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางต่างๆ มีเป็นจำนวนมาก และอาจจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ รัฐบาลจึงได้กำหนดให้มีการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลบีใหม่ 2564 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนัก รับรู้ และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ทั้งนี้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติภัยอื่นๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในช่วงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 รวม 7 วัน โดยมีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ ตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในจังหวัดแพร่ มีเป้าหมายในการดำเนินงาน คือ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับสถิติช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง และเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้ง ขัน จริงจัง และต่อเนื่อง การตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย กรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ การควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด จริงจัง และต่อเนื่องโดยเฉพาะกับเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีด้วย ขอให้ชาวแพร่และนักท่องเที่ยวเที่ยวให้สนุก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดจุดตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

Post Views: 122 อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดจุดตรวจเช็ครถ […]

ข่าวภูธร