รองอธิบดีกรมอนามัย สร้างความมั่นใจในกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย” ไล่ covid – 19

admin2

รองอธิบดีกรมอนามัย สร้างความมั่นใจในกิจกรรม “ล้างตลาดทั่วไทย” ไล่ covid – 19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 นำร่องใส่ใจถูกสุขอนามัยปลอดภัยทั่วไทยที่จังหวัดเชียงราย นายแพทย์ สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย แพทย์หญิง นงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย รวมทั้งผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้แทนนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ผู้จัดการตลาดล้านเมือง และ ประธานชมรมผู้ประกอบการภัตตาคารและร้านอาหารจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid -19 ต้อนรับปีใหม่ 2564” รณรงค์ด้วยการล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในช่วงที่มีการระบาดของ โควิด – 19 ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ตลาดล้านเมือง ถนนเชียงราย -เทิง ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย ด้วยเป้าหมายนำร่องใส่ใจ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัยทั่วไทยเริ่มที่จังหวัดเชียงราย

พร้อมกันนี้ ได้ร่วมตรวจเยี่ยมเยียนร้านอาหาร พร้อมแนะนำ “อาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย covid – 19” ทั้งที่ตลาดล้านเมือง และตลาดศิริกร ซึ่งเป็นตลาดสดเทศบาล 2 ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นการดำเนินงานในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid – 19 แพร่กระจายไปหลายพื้นที่ โดยกรมอนามัยได้ตระหนักจึงส่งเสริมพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนส่วนของตัวเอง และล้างมือบ่อย ๆ ด้วยการสร้างความรอบรู้การป้องกัน covid – 19 แก่ประชาชน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และช่องทางอื่น ๆ จัดทำคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการป้องกัน covid – 19 เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 ของประชาชน ด้วยแบบสำรวจพฤติกรรมประชาชน และเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องการป้องกัน covid 19 ของสถานประกอบการทั้งนี้ ขอความร่วมมือรณรงค์ให้มีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล ทั่วประเทศ ภายใต้ “ล้างตลาดทั่วไทย ไล่ covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564” ให้ข้อแนะนำจุดเน้นมาตรการด้านสุขอนามัยตามหลักสุขาภิบาลอาหารในตลาด ร้านอาหาร ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหาร โดยได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ การตรวจเยี่ยมร้านอาหารพร้อมแนะนำอาหารทะเล ปรุงสุก กินได้ ปลอดภัย covid-19

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการล้างตลาดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ covid 19 โดยการทำความสะอาดฝุ่น และหยักไย่ บนเพดาน ทำความสะอาดแผงค้า จุดพื้นที่เสี่ยง จุดร่วมสัมผัส ทางเดิน รางระบายน้ำ และกำจัดขยะในบริเวณตลาดใช้คลอรีนความเข้มข้น 100 ppm โดยเตรียมจากผงปูนคลอรีน 60 % ผสมน้ำในอัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร ราดในบริเวณแผงเขียง ทางเดิน รางระบายน้ำ ทำความสะอาดส้วมสาธารณะในบริเวณตลาดด้วยน้ำยาทำความสะอาด และทำความสะอาดบริเวณที่พักขยะ ทำการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนตามหลักาขาภิบาลไปพร้อมกันด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชาวเชียงรายอย่างจริงจังและอบอุ่นอย่างยิ่ง

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

ผบ.ฉก.ม.3 สั่งเข้มงวดแนวพรมแดน อ.แม่สาย ห้วงวันหยุดยาวปีใหม่

Post Views: 113 ผบ.ฉก.ม.3 สั่งเข้มงวดแนวพรมแดน อ.แ […]

ข่าวภูธร