เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย

admin2

เชียงราย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 0830 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ พ.อ.สุทัศน์ ถ้ำสุธะ หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือ กิจกรรมการการเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ อาคารศูนย์สุขภาวะชุมชน อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้ากิจกรรม จำนวน 65 คน โดยมีนายกเทศบาลตำบลจอมหมอกแก้ว และ กำนันตำบลจอมหมอกแก้ว ร่วมพิธี ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการอบรมแบบ New Normal รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และใส่หน้ากากเสมอ พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ให้กับผู้เข้ารับการอบรมและได้ดำเนินการเสวนาในเรื่อง
ประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์  แนวทางการรักษาความมั่นคงของสถาบันหลัก หลักการทรงงานและแนวพระราชดำริ สืบสาน รักษา ต่อยอด การสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
จัดการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม และปรึกษาหารือให้กับผู้นำที่เข้าร่วมในเรื่องบทบาทหน้าที่ผู้นำชุมชน และการเลือกตั้งผู้นำท้องถิ่น

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

จังหวัดเชียงราย Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 และ

Post Views: 165 จังหวัดเชียงราย Kick off รณรงค์ป้อ […]

ข่าวภูธร