สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ !!! พสกนิกรชาว อ.สอง จ.แพร่

admin2

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ !!! พสกนิกรชาว อ.สอง จ.แพร่ จัดกิจกรรม “จิตอาสา” ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน หน้า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 31 ถึงปั๊ม ปตท. บ้านเด่นนางฟ้อน ต.ทุ่งน้าว เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอสอง เป็นประธาน เปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ถึงปั๊ม ปตท. บ้านเด่นนางฟ้อน ตำบลทุ่งน้าว เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดยมี นางสาวลภัสนันท์พัชราภานนท์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว พร้อมข้าราชการ จนท. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะ อสม. ตำบลทุ่งน้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งน้าว และประชาชนจิตอาสาตำบลทุ่งน้าว ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ 2 ข้างทาง ถนนสาย หลัก 1154 ตั้งแต่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ถึงปั๊ม ปตท. บ้านเด่นนางฟ้อน ตำบลทุ่งน้าว ณ จำนวน 252 คน ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นายกิติพัฒน์ กะวัง กล่าวว่า วันนี้พสกนิกรชาว อ.สอง มีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนตั้งแต่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ถึงปั๊ม ปตท. บ้านเด่นนางฟ้อน ตำบลทุ่งน้าว เพื่อสำนึกในพร มหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว โดยมี นางสาวลภัสนันท์พัชราภานนท์ชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว พร้อมข้าราชการ จนท. หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะครู นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอง คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 คณะ อสม. ตำบลทุ่งน้าว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งน้าว และประชาชนจิตอาสาตำบลทุ่งน้าว ด้วยการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บขยะ 2 ข้างทาง ถนนสาย หลัก 1154 ตั้งแต่หน้าโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 ถึงปั๊ม ปตท. บ้านเด่นนางฟ้อน ตำบลทุ่งน้าว ณ จำนวน 252 คน ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application Save

Post Views: 162 พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค C […]

ข่าวภูธร