อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

admin2

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลัก เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันนี้ 28 ธ.ค 63 ที่บริเวณริมถนนแจ้งสนิท นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานี นำข้าราชการ จิตอาสาและประชาชน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 23 ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นการร่วมกันทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทน อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่ออาณาราษฎรไทย
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ ผู้กอบกู้เอกราชให้ชาติไทย ที่ทรงพระปรีชาสามารถในการศึก ในคราวที่พม่ายกทัพล้อมกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมไพล่พล 500 คน ตีฝ่าวงล้อมออกมาได้ หลังจากนั้น พระองค์ทรงรวบรวมไพล่พลและยกทัพไปต่อสู้กับพม่า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ค่ายโพธิ์สามต้น ธนบุรี จนได้รับชัยชนะในที่สุด เป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาติไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2310 หลังจากเสียกรุงแก่พม่าเพียง 7 เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2310 ทรงพระนามว่าพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ 4 แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

ฉัตรสุดา โคตรพัฒน์ ข่าว
กมลพร คำนึง บก.

Next Post

อุบลราชธานี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก

Post Views: 154 อุบลราชธานี พระราชทานผ้าห่มกันหนาว […]

ข่าวภูธร