ระดมด่วน !!! แพร่ เร่งระดมหาเลือดทั้ง

admin2

ระดมด่วน !!! แพร่ เร่งระดมหาเลือดทั้งจังหวัด รองรับเทศกาลเดินทางปีใหม่ หลังจากที่ขาดแคลนอย่างหนัก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่เทศกาลเดินทางกลับบ้านในช่วงส่งท้ายปี ในพื้นที่จังหวัดแพร่ จะมีการจราจรสายหลักคับคั่ง คือทางหลวงหมายเลข 11 ทางหลวงหมายเลข 101 และทางหลวงหมายเลข 103 ที่ผ่านมามี มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมาก เป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือ สิ่งที่สำคัญ คือ การกู้ภัยช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากอุบัติเหตุทางถนนเลือดถือเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยชีวิตผู้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสียเลือดจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับเลือดจากการรักษาพยาบาลเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยเหล่านั้น จากสถิติ Stock เลือด (โลหิต) ในธนาคารโลหิตของโรงพยาบาลแพร่ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย จะมีผู้มาบริจาควันละ 30 รายจะได้เลือด(โลหิต) 30 ถุงแต่ในขณะเดียวกันการใช้โลหิตในโรงพยาบาลแพร่เพื่อการผ่าตัดในสภาวะปกติจะต้องใช้โลหิตโดยเฉลี่ยวันละ 100 ถุง ซึ่งในสภาวะปกติถ้าเลือกไม่เพียงพอ ทางศูนย์ธนาคารเลือดในระดับประเทศก็จะมีการบริการส่งเข้ามาให้เป็นประจำ

ทาง นายแพทย์ดนัย ภัทรเทียรสกุล. ผอ.โรงพยาบาลแพร่ มีมาตรการรองรับในการกระตุ้นให้ประชาชนที่มีร่างกายสุขภาพแข็งแรงออกมาบริจาคเลือด(โลหิต) เพิ่มขึ้นโดยมีแรงจูงใจ ให้รางวัลสำหรับผู้ที่มาบริจาคเลือด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนั้นยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมความพร้อมในการบริจาคเลือด(โลหิต) นายชาตรี คันธวงศ์ ทนายความ จ.แพร่ ให้ความสนใจในการบริจาคเลือด (โลหิต)ถือว่าเป็นผู้ที่บริจาคสูงสุดของจังหวัดแพร่ในขณะนี้ มีจำนวนบริจาคแล้ว 211 ครั้งยืนยันว่าการบริจาคเลือดเป็นการส่งเสริมสุขภาพและทำให้ สุขภาพของผู้บริจาคดีขึ้นพร้อมทั้งได้ประโยชน์ต่อสังคม การที่โลหิตในช่วงเทศกาลไม่เพียงพอ ถือว่าเป็นเรื่องวิกฤตการขาดแคลนโลหิต ในจังหวัดแพร่ที่ถือว่าวิกฤต คือกลุ๊ป A ในสภาวะปกติ แต่ถ้าพูดถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ถือว่าไม่เพียงพอทุกกรุ๊ปเลือด ทางโรงพยาบาลทุกแห่ง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นเป็นทางออกทางเดียว

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ห้ามย้ายเด็ดขาด !!! ผู้ว่าแพร่ สั่งห้ามย้าย

Post Views: 197 ห้ามย้ายเด็ดขาด !!! ผู้ว่าแพร่ สั่ […]

ข่าวภูธร