พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening SV Plaza center X Click connect Season 2

admin2

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening SV Plaza center X Click connect Season 2

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน Grand Opening SV Plaza center X Click connect Season 2 ณ บริษัท เอสวี พลาซ่า เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายอนุชิต เสถียรวราภรณ์ ผู้จัดการฝ่ายขายส่ง ผู้แทนบริษัท เอส.บี อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด นายวิโรจน์-นางศิรินุช บรรเจิดธนา ผู้บริหาร SV Plaza นายแพทย์มาโนช อู่วุฒิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย นายธาดา ศรัทธา ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย นายชัยคม สกุลรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นายลำยอง สอนโต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย นายองอาจ เพ็งเอี่ยม ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย และตัวแทนภาครัฐ เอกชนอื่น ๆ ผู้สื่อข่าว ผู้แทนสื่อมวลชน และเครือข่ายผู้ประกอบการ/ประชาชนผู้บริโภคเข้าร่วมงานฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโชว์รูมสินค้า และนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 จึงได้มอบชุดตรวจอุณหภูมิบุคคล Thermoscan พร้อมทีวี ให้แก่โรงพยาบาลสุโขทัย และมอบทุนการศึกษาแก่สถานศึกษาในจังหวัดสุโขทัย จำนวน 10 แห่งด้วย

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สุโขทัยไข่แตกแล้ว!!! ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยแถลงพบผู้ป่วยติดเชื้อ

Post Views: 371 สุโขทัยไข่แตกแล้ว!!! ผู้ว่าราชการจ […]

ข่าวภูธร