บ่ายวันนี้ นาย เดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือพร้อมสาธารณสุขลงพื้นที่

admin2

บ่ายวันนี้ นาย เดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือพร้อมสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว เพื่อป้องกัน โควิด-19 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
ภายใต้การอำนวยการของ นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สั่งการให้ นายชยากร โรจนี ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง นำกำลัง สมาชิก อส. ร้อย อส.อ.ท่าเรือ 3 สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากท่า สาธารณสุขอำเภอท่าเรือ  รพ.สต.วังแดง อบต.วังแดง, และกำนัน ผญบ.ต.วังแดง ออกตรวจสถานประกอบกิจการและสถานที่ทำงาน ที่มีแรงงานต่างด้าว จำนวน 1 แห่ง ดังนี้
บริษัท ข้าว ซี พี จำกัด ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานข้าวขนาดใหญ่ มีพนักงานและแรงงานรวม 227 คน เป็นคนไทย 199 คน และแรงงานจำนวน 28 คน สัญชาติกัมพูชาทั้งหมด เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบประวัติพนักงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งหมด ไม่พบประวัติการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแต่อย่าง โดยทางบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเข้มงวด ประชาสัมพันธ์การให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ตลอดจนการเว้นระยะห่าง ทั้งเจ้าหน้าที่ได้ทำการประชาสัมพันธ์มาตรการกำกับดูแลในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบกิจการทราบและเข้าใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬา - กรีฑา นักเรียน โพธิ์ชัยเกมส์"63

Post Views: 162 ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬา – […]

ข่าวภูธร