อำเภอลืออำนาจร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฟ้าห่วน จัดงานเดิน วิ่ง

admin2

อำเภอลืออำนาจร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฟ้าห่วน จัดงานเดิน วิ่ง สขภาพดีวิถีไทย รวมใจเป็นหนึ่ง ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 05.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดกิจกรรมรณรงค์เดิน วิ่ง สุขภาพดี วิถีไทย ร่วมใจเป็นหนึ่ง ณ.สนามหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฟ้าห่วน อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายวีระชาติอำนาจ วรรณพร ผู้อำนาวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รพ.สต.กล่าวว่า การจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นกระเเสการสร้างสุขภาพให้เเข็งเเรง
ด้วยการออกกำลังกายเนื่องจากปัญหามีประชาชนในพื้นทีมีภาวะอ้วนลงพุงเเละมีภาวะป่วยด้วยโรคความดันเบาหวานมากขึ้น จากการคัดกรองสุขภาพแมือเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ดังนั้นทางรพสต.อสม ผู้นำชุมชนจึงจัดกิจกรรมนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากฟราม์โพทจัทร์ฟราม์สนับสนุนชุดกีฬา 150 ชุดเเละกำนัน ผู้นำทุกหมู่สมทบงินค่านำ้ดืมนำ้เเข็ง โรงเรียนผู้สูงอายุอำนวยสถานที่ทีเครื่องเสียงเเละกิจกรรมนีไม่มีค่าสมัครฟรี โดยเส้นทาง บ้านฟ้าห่วน -โคกสว่าง-นาอุดม ระยะทางไปกลับ 6 กม.. สำหรับผู้เข้าเส้นชัย 100 คนเเรก จะได้รับรางวัลด้วย
นายทศพงศ์ บุญพุฒ สา สาธารณสุขอำเภอ นำชาวบ้าน นักกีฬาเดิน วิ่ง ภายในตำบลและตำบลข้างเตียง ร่มกันอออกกำลังท่าพื้นฐาน ก่อนเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ มีผู้ลงทะเบียนวิ่ง 233 คน

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก วัน 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น.

Post Views: 121 พิษณุโลก วัน 26 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 […]

ข่าวภูธร