อุบลฯ รณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่ covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564

admin2

อุบลฯ รณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่ covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564
25 ธ.ค.63 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังงหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ฉีดน้ำรณรงค์ล้างตลาดทั่วไทยไล่ covid-19 ต้อนรับปีใหม่ 2564 ตลาดสดเทศบาล 3 ตลาดใหญ่เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึงต้องมีการล้างตลาดทุกวันและล้างตามหลักการสุขาภิบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และในช่วงที่มีการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อรวมถึงการป้องกัน covid-19 ต้องมีการล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดจนพื้นเขียง แผงอาหาร ต้องล้างทำความสะอาดเพิ่มขึ้น เป็น 3 ครั้ง เนื่องจากเป็นจุดที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับอาหาร เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดกระจายของเชื้อโรคมากที่สุดเนื่องจากเป็นจุดที่มีที่อยู่ใกล้ชิดและสัมผัสกับอาหาร
โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารรสุขในจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงขอความร่วมมือผู้ขายของในตลาดทำความสะอาดแผงขายสินค้าของตนเองเป็นประจำทุกวัน และหมั่นล้างมือให้สะอาดและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองรวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรและมีการกำหนดมาตรฐานการเพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการ เช่น กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ และกำหนดระยะเวลาที่ใช้บริการ

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

อุบลฯ เรียกประชุมด่วน ผู้ประกอบการร้านอาหาร สถานบริการบันเทิง คุมเข้ม covid 19

Post Views: 149 อุบลฯ เรียกประชุมด่วน ผู้ประกอบการ […]

ข่าวภูธร