พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจ

admin2

พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ป้องกันการขายเกินราคาควบคุม นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้1. ห้างแมคโคร สาขาสุโขทัย 2. ร้านยาไอแคร์พลัส (I CARE PLUS)

ซึ่งทั้ง 2 แห่ง จำหน่ายหน้ากากอนามัยไม่เกินราคาควบคุมและมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 มาตรา 25 โดยห้ามจำหน่ายหน้ากากอนามัย เกินชิ้นละ 2.50 บาท หากฝ่าฝืนมีบทกำหนดโทษจำคุกไม่

เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งผู้จัดการห้าง ร้าน ยินดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและได้ให้ความมั่นใจว่ามีหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากากอนามัยทางเลือกจำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้บริโภคจังหวัดสุโขทัยอย่างเพียงพอ ไม่มีการกักตุน กรณีหน้ากากอนามัยที่นำเข้าจากต่างประเทศ ให้คำนวณจากต้นทุน บวกค่าบริหารจัดการและค่าขนส่ง ค่าผลตอบแทนจากการขายและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยทั้งหมดรวมแล้วให้จำหน่ายปลีกไม่เกินร้อยละ 43 ของราคาต้นทุนจากการนำเข้า

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

นายอำเภอสุไหงโกลก รวยจับ11 แรงงานเมียนมาร์แอบข้ามแม่น้ำสุไหงโกลก

Post Views: 200 นายอำเภอสุไหงโกลก รวยจับ11 แรงงานเ […]

ข่าวภูธร