พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญ

admin2

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในพื้นที่กองกำลังผาเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางมาปฏิบัติภารกิจเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564 เพื่อมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองกำลังผาเมืองตามแนวชายแดน ที่ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2564 จำนวน 80 ชุด โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง นายอำเภอแม่สาย เจ้าหน้าที่ทหาร ตชด. นรข.และ เจ้าหน้าที่ทหารพราน ที่ประจำหน่วยและฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน

การนี้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ได้อัญเชิญพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพล ขอให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนมีร่างกาย จิตใจ ที่แข้งแข็ง มีจิตสำนึกในเรื่องที่ถูกต้องดีงาม มีความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ปกป้องภัยคุกคามทุกอย่างให้กับบ้านเมืองและประเทศชาติ นอกจากนั้น ยังทรงพระราชทานกำลังใจไปถึงครอบครัวของกำลังพล ที่ได้เสียสละให้กำลังพลมาปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน ขอให้ครอบครัวของกำลังพลมีความสุข สามัคคีและดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไป

ทางด้าน พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางมามอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ แก่เจ้าหน้าที่ ทหารและตำรวจ ที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนในเขตรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะ ขอตั้งปณิธานจะจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และราชวงศ์จักรีทุกพระองค์สืบตลอดไป

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

พะเยา- ฟินเวอร์ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา 5 บาท

Post Views: 160 พะเยา- ฟินเวอร์ ก๋วยเตี๋ยวห้อยขา 5 […]

ข่าวภูธร