พิษณุโลก เกษตรเขาฟ้า แหล่งท่องเที่ยว

admin2

พิษณุโลก เกษตรเขาฟ้า แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานแห่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก กองพลพัฒนาที่ 3 ได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรผสมผสานในค่ายทหาร สามารถเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศซึ่งมีมุมสวยมากมาย และ บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพ อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ เกษตรเขาฟ้า ซึ่งเป็นรูปดาวเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศ และยังสามารถเยี่ยมชมแปลงสาธิตการเพราะปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ กข 43 การปลูกผักปลอดสารเคมี การเลี้ยงปลาตะเพียน และปลานิล

จิตรลดา โดยสามารถเดินเยี่ยมชมหรือปั่นจักรยานในพื้นโครงการได้ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ เพราะเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งให้กับโครงการเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้กับประชาชน และ ผลผลิตบางส่วนนำไปประกอบทำอาหารรับประทานกันได้ในครัวเรือนของทหาร อีกส่วนจะนำไปแบ่งปันหรือจำหน่ายในราคาถูกให้แก่ประชาชน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการทหารพันธุ์ดี ที่ส่งเสริมให้กำลังพลมีความรู้ความสามารถในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพให้ได้มาตรฐานหากเหลือจากการบริโภคแล้วสามารถจำหน่ายเป็นรายได้เสริมหลังจากปลดประจำการ โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ฟรีภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ตั้งแต่เวลา 0600 – 1800

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ช้างหลวง" โชคชัย พนมขวัญ นายกเล็กเมืองแพร่ กับสถานการณ์ โควิด

Post Views: 218 ช้างหลวง” โชคชัย พนมขวัญ นาย […]

ข่าวภูธร